Skip to content Skip to footer

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach to nowoczesna i stale rozwijająca się placówka edukacyjna. Od wielu lat przygotowuje dla młodzieży bogatą ofertę edukacyjną.

W ofercie na rok szkolny 2020/2021 będą funkcjonowały takie profile kształcenia, które stanowią bardzo atrakcyjną, dostosowaną do aktualnych potrzeb rynkowych i bezkonkurencyjną wśród innych ofert propozycję.

Nasi uczniowie osiągają znakomite wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego.

Oprócz przygotowania do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, staramy się rozwijać uzdolnienia, pasje i zainteresowania uczniów.

Od wielu lat w szkole realizowane są różnorodne projekty edukacyjne współfinansowane ze środków unijnych, gminy Polkowice oraz pozyskanych z innych źródeł, dzięki którym nasi uczniowie nabywają nowe umiejętności i kwalifikacje. Uczestniczą m.in. w śródrocznych obozach naukowych, w kursach na uprawnienia elektryczne do 1kV, spawania, operatora wózków jezdniowych, autoCAD, barmańskich, baristycznych, zarządzania flotą samochodową, obsługi kasy fiskalnej, obsługi celnej i granicznej, identyfikacji wizualnej firmy, linorytu, dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  zajęciach z zakresu kultury zawodu i szeregu innych. Biorą również udział w warsztatach i innych zajęciach na wyższych uczelniach, w terenie i u pracodawców oraz odbywają ciekawe wycieczki przedmiotowe  a także zawodoznawcze.

Szkoła zyskała nowoczesny i profesjonalny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, przede wszystkim w pracowniach przyrodniczych i w pracowniach do nauki w zawodach: technik spedytor, technik informatyk, technik reklamy, technik ekonomista, technik hotelarstwa
oraz technik elektryk.

Nasi uczniowie uczestniczą w stażach zagranicznych i wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+.

Możemy poszczycić się estetycznym i zmodernizowanym budynkiem szkoły. Mamy znakomitą bazę dydaktyczną: bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór oraz stanowiska komputerowe dla uczniów  z dostępem do Internetu, nowoczesną pracownię ektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i oraz urządzeń elektrycznych. Dysponujemy salami gimnastycznymi, profesjonalnie wyposażoną siłownią i dużą Aulą Forum.

Uczniowie naszej szkoły włączają się aktywnie w życie lokalnej społeczności. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, dają się poznać jako profesjonaliści w przygotowaniu i obsłudze imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę i władze samorządowe.

Szkoła ma dobrą lokalizację i jest bezpieczna – monitorowana wewnątrz i na zewnątrz.

Serdecznie zapraszamy Uczniów i ich Rodziców do odwiedzenia naszej szkoły i skorzystania z proponowanej przez nas oferty edukacyjnej.

Zapraszamy także do osobistego kontaktu, mając nadzieję, że potrafimy doradzić w tak trudnej materii, jaką jest wybór szkoły ponadpodstawowej.

Follow by Email
Facebook