• +48 512084372
  • z.polkowski@polkowski.edu.pl

Inne

Inne

Keynote speaker, członek komitetu oragnizacyjnego konferncji, recenzent, przewodniczący sesji, The International Conference on Emerging Trends and Approaches: Creative Thinking and Innovation in Knowledge based Economy (ETAEc 2015), University of Pitesti, Rumunia, 2015
Przewodniczący sesji, International Conference ECAI, IEEE, “Lumina” the University of South-East Europe, Rumunia, czerwiec, 2015
Przewodniczący sesji, International Conference ECAI, IEEE, Politechnica of Bucarest, Rumunia, październik, 2014
Keynote speaker, przewodniczący sesji, 4th International Conference on “Business Ethics for Good Corporate Governance & Sustainability” in Gujarat Technological University, Ahmedabad, Indie, 6 luty 2015
Recenzent, 10th INDIACom; 3rd 2016 International Conference as INDIACom-2016, Indie, Nowe Dehli
Przewodniczący sesji naukowej, Technologie Informacyjne ii Komunikacyjne – ICT w edukacji dla przyszłości, w: Technologie społeczeństwa informacyjnego,. Zadania badawczo-rozwojowe i warsztaty. Seminarium robocze,
Członek zespołu organizacyjnego, Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym. XI Seminarium problemowe WOD, Polkowice, 15-16 listopada 2007,
Członek zespołu organizacyjnego, Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych. XII Seminarium problemowe WOD, Włocławek, 4-6 listopada 2009,
Moderator dyskusji panelowej, Organizacja działań kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych. XIII Seminarium problemowe WOD, Łódź, 8-9 kwietnia 2011,
Przewodniczący sesji naukowej, Pedagogika technologii cyfrowych, w: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych. XII Seminarium prolemowe WOD, Włocławek, 4-6 listopada 2009,.
Członek zespołu programowego, Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych. XII Seminarium problemowe WOD, Włocławek, red. Z. Kierzkowski, 4-6 listopada 2009,
admin