• +48 512084372
  • z.polkowski@polkowski.edu.pl

Badania naukowe

Badania naukowe

Wirtualizacja w MiŚP
Informatyka w biznesie
ICT w MiŚP
 Innowacje w MiŚP
Informatyka w zarządzaniu
Integracja systemów informatycznych
 Projektowanie systemów informatycznych
Innowacyjność w biznesie
E-biznes
 E-gospodarka
 E-zdrowie
Cloud Computing w biznesie i administracji
Wykluczenie cyfrowe i wykorzystanie ICT przez osoby 50+  Green Computing
admin