• +48 512084372
 • z.polkowski@polkowski.edu.pl

NCS

NCS

Omawiane i wymagane zagadnienia z przedmiotu Narzędzia Cyfryzacji Społeczeństwa.

 1. System informacyjny. Pojęcia, przykłady.
 2. System informatyczny. Pojęcia, przykłady.
 3. Zasady wykonywania schematów systemów informacyjnych za pomocą oprogramowania komputerowego. np. MS Visio.
 4. Otoczenie systemu informacyjnego. Pojęcia, rola, przykłady.
 5. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
 6. Cyfryzacja społeczeństwa i gospodarki.
 7. Platforma ePUAP.
 8. Profil zaufany.
 9. Platforma PUE.
 10. Elektroniczny podpis kwalifikowany.
 11. Procedura uzyskiwania elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
 12. Instalacja i konfiguracja podpisu elektronicznego.
 13. Dostawcy usług związanych z podpisem kwalifikowanym.
 14. Platforma CEIDG
 15. Czynny płatnik podatku VAT- stosowane platformy.
 16. Europejski system weryfikacji płatników podatku VAT.
 17. Systemy BIP. Zasady tworzenia, przepisy, przykłady prawidłowych systemów BIP.
 18. RODO. Podstawowe przepisy, zasady wdrażania RODO.
 19. Ocena skutków dla ochrony danych (PIA) zgodnie z wymogami RODO.
 20. VERACYPT i Bitlocer.
 21. Anonimizacja i pseudominizacja danych.
 22. Chmura obliczeniowa- podstawy.
 23. Chmury obliczeniowe: SaaS, IaaS, PaaS.
 24. Fog Computing.
 25. Mobile Cloud Computing.
 26. Systemy ERP.
 27. Systemy ERP IV.
 28. Komputerowe systemy sprzedaży.
 29. Komputerowe systemy Kadry-Płace.
 30. Komputerowe systemy finansowo-księgowe FK.
 31. Zasady doboru systemów FK.
 32. Komputerowe systemy CRM.
 33. Rola i zasady integracji systemów informatycznych.
 34. Analityka biznesowa w systemach ERP.
 35. Smart City w rozwoju obszarów zurbanizowanych, miasto inteligentne, założenia, przegląd koncepcji.
 36. Green computing.
 37. FinTech- innowacje w obszarze usług finansowych.
 38. Narzędzia inteligentne w gospodarce cyfrowej, chatboot, systemy biur obsługi klienta BOK.
 39. Przemysł 4.0, inteligentne fabryki, przedsiębiorstwo 4.0.

Rozwiązane zadania przez studenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

admin