Skip to content Skip to footer

Omawiane i wymagane zagadnienia z przedmiotu Narzędzia Cyfryzacji Społeczeństwa.

System informacyjny. Pojęcia, przykłady.
Zasady wykonywania profesjonalnych prezentacji.
Zasady wykonywania schematów systemów informacyjnych za pomocą oprogramowania komputerowego. np. MS Visio.
Dobór parametrów stacji roboczej dla systemu informatycznego.
Parametry techniczne serwerów.
Ergonomia w informatyce.
Chmura obliczeniowa. SaaS, IaaS, PaaS.
Centra danych.
Oprogramowanie narzędziowe i systemy użytkowe w administracji. Analizy na przykładzie zintegrowanego systemu ERP.
Sposoby pozyskiwania aplikacji dla administracji.
Systemy ERP, tendencje rozwojowe.
System Sprzedaż. FVAT, PZ, PW, RW, PZ, MM, KP, KW. Lejek sprzedaży.
System Płace.
System Kadry.
System FK.
Przyszłość rozwiązań stosowanych w administracji.
Funkcjonalność aplikacji dla osób wykluczonych społecznie. WCAG 2.0.
Zasoby prawne LEX. Lexlege.pl. Wykorzystanie systemów prawnych na przykładzie BDO.
Green Computing w administracji.
Systemy informacji medycznej.

Follow by Email
Facebook