Skip to content Skip to footer

Omawiane i wymagane zagadnienia: Firma Web 1.0- definicja, przykłady.


Firma Web 2.0- definicja, przykłady.
Firma Web 3.0- definicja, przykłady.
Firma Web 4.0- definicja, przykłady.
Firma Web 5.0- definicja, przykłady.
Podstawy tworzenia organizacji i zarządzania organizacjami.
Trendy w kreowaniu modeli biznesowych.
Modele biznesowe wykorzystujące e-commerce.
Misja, wizja i strategia Firmy Web 2.0.
Rola i zasady wykorzystania serwisu archiwe.org.
Metody, techniki i narzędzia stosowane w rozwoju Web 1.0- 5.0.
Rola CEBiT oraz HKTDC w rozwoju informatyki ze szczególnym uwzględnieniem technologii Web.
Rola i rodzaje domen internetowych.
Zasady prawidłowego doboru domeny internetowej.
Przykłady niewłaściwego doboru domeny internetowej.
Giełda domen, handel domenami.
Metody wyceny serwisu www. Czynniki wpływające na wartość serwisu.
Zasady tworzenia i obsługi sklepów internetowych.
Zasady instalacji Woo Commerce.
Wykorzystanie e-platform handlowych.
Wybrane platformy B2B, B2C, C2B, C2G, C2C, B2G.
Model dropshiping.
E-tourism. Pojęcia, narzędzia, zalety i wady.
Zasady wyboru dostawcy usług internetowych.
Darmowy i komercyjny hosting. Zalety i wady rozwiązań.
Rola technologii Blockchain w Web 2.0.
Zasady instalacji serwisu www przy wykorzystaniu dostępnych systemów CMS.
Zasady instalacji systemu CMS Wordpres. Pobieranie pakietu instalacyjnego, wysyłanie plików instalacyjnych za pomocą FTP na serwer, tworzenie bazy danych, instalacja, przypisanie do domeny.
Konfiguracja systemu WordPress.
Tworzenie stron, wpisów i menu w WordPress.
Instalacja i konfiguracja szablonów WordPress.
Instalacja i konfiguracja wtyczek WordPress.
Modelowanie organizacji odpowiadającej założeniom Firmy Web 2.0.
Zasady wykonywania dokumentacji projektowej w kontekście Web 2.0

Rozwiązane zadania przez studenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ćwiczenia-01-z-Firmy-WEB-2-0-z-dnia-14-października-2019-roku 
Ćwiczenia-02-z-Firmy-WEB-2-0-z-dnia-28-paź-dziernika-2019-roku 
Ćwiczenia-03-z-Firmy-WEB-2-0-z-dnia-25-listopada-2019-roku
Ćwiczenia-04-z-Firmy-WEB-2-0-z-dnia-9-grudnia-2019-roku 

Follow by Email
Facebook