• +48 512084372
 • z.polkowski@polkowski.edu.pl

E-komunikacja w administracji

E-komunikacja w administracji

Omawiane i wymagane zagadnienia z przedmiotu E-komunikacja w administracji.

 1. Platforma ePUAP.
 2. Profil zaufany.
 3. Platforma PUE.
 4. Elektroniczny podpis kwalifikowany.
 5. RODO, szacowanie ryzyka.
 6. Procedura uzyskiwania elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
 7. Instalacja i konfiguracja podpisu elektronicznego.
 8. Dostawcy usług związanych z podpisem kwalifikowanym.
 9. Platforma CEIDG.
 10. Czynny płatnik podatku VAT- stosowane platformy.
 11. Europejski system weryfikacji płatników podatku VAT.
 12. E-administracja w Europie i Polsce. Analiza porównawcza.
 13. Widoczne trendy w elektronicznej komunikacji.
 14. Blockchain wpływ na elektroniczną komunikację w administracji.
 15. Systemy CMS i ich rola w administracji.
 16. Technologia WEB 1.0., 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 w administracji.
admin