Skip to content Skip to footer

Pólkowski Z., Nycz M., The Use of ICT in a Local Government Unit, InSITE 2015: Informing Science + IT Education, red. E. Cohen, E. Boyd, University of Tampa, Floryda, Stany Zjednoczone, 2015, s. 67, ISSN 1535-0703, ISBN 978-1-932886-96-2.

 Pólkowski Z., Nycz M., Business Intelligence in a Local Government Unit, InSITE 2015: Informing Science + IT Education, red. E. Cohen, E. Boyd, University of Tampa, Floryda, Stany Zjednoczone, 2015, s. 67, ISSN 1535-0703, ISBN 978-1-932886-96-2.

 Pólkowski Z., Krupski M, Siwocha A., Zastosowanie Statycznej i dynamicznej grafiki komputerowej w biznesie, Zarządzanie i Edukacja, Warszawa, 2015 (artykuł przesłany do recenzji)

Pólkowski Z., Nycz M., Big data a business intelligence, w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2014, red. T. Porębska-Miąc, Uniwersytet w Katowicach, Katowice, 2015,

Pólkowski Z. Rozwój innowacyjnego biznesu i kreowanie wirtualnych struktur gospodarczych, IV Kongres Nauk o Zarządzaniu, Warszawa, 2016 (artykuł przesłany do recenzji)

Pólkowski Z., Olszewski W., The selected aspects of Information and Communications Technology in The Education of 50+ Generation in Poland, w: Economy in a changing world: national, regional and global dimension. Reports of international scientific conference, T. 3., Nr 95, red. V. Hadzhiev, Warna, Bułgaria, 2015, s. 130-139, ISBN 978-954-21-0835-1.

Pólkowski Z., Savulescu C., Albu I.A., The Online and Computer Aided Assessment, w: Electronics, Computers and Artificial Intelligence – 7th Edition, red. T. Yamakawa, N. Bizon, I. Sima, M. Oproescu, International Conference Electronics, ECAI – 2015, Bukareszt, Rumunia, ISBN 978-1-4673-6646-5.

 Pólkowski Z., Savulescu C., Albu I.A., Security of Communication Tools in E-learning Platform, ECAI 2015 – International Conference Electronics, Computers and Artificial Intelligence – 7th Edition, Bukareszt, Rumunia

 Pólkowski Z., Nycz M., Mkisi J.M., The Cyber Security in SMEs in Poland and Tanzania, w: Electronics, Computers and Artificial Intelligence – 7th Edition, red. T. Yamakawa, N. Bizon, I. Sima, M. Oproescu, International Conference Electronics, ECAI – 2015, Bukareszt, Rumunia, ISBN 978-1-4673-6646-5.

Pólkowski Z., Savulescu C., Deaconescu I.C., Bildaru C.E., Security in e-learning systems, w: Electronics, Computers and Artificial Intelligence – 7th Edition, red. T. Yamakawa, N. Bizon, I. Sima, M. Oproescu, International Conference Electronics, ECAI – 2015, Bukareszt, ISBN 978-1-4673-6647-5.

 Pólkowski Z., Nycz M. , Vasiliev J., The Use of ICT in Households in Poland and Bulgaria After Joining the EU, Polskie Towarzystwo Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 2015, artykuł przyjęty do druku.

Pólkowski Z., Nycz M. , Marciniak K., The use of intelligent ICT solutions at local governmental level, KM Conference 2015, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, The International Institute for Applied Knowledge Management (IIAKM), Katowice 2015.

Pólkowski Z., Przyszłość kadr w kontekście globalizacji, w: Zarządzanie w nowoczesnej organizacji. Problemy, badania, praktyka, red. B. Bartosz, St. A. Witkowski, Wydawnictwo UZZM, Lubin, 2015, s. 9-19, ISBN 978-83-939057-0-6, ISSN 2449-5972.

 Polkowski Z., Nycz M., Cloud Computing In Government Units”, 5th International Conference Advanced Computing and Communication Technologies, ACCT-15, RG Education Society (REGD), Rohtak, Indie, 21-22 luty 2015.

 Pólkowski Z., The Model of ICT in SMEs, w: Entrepreneurship Development Institute of India on The Eleventh Biennial Conference on Entrepreneurship, Nr 1, red. S. Misra, D. Awasthi, Ahmedabad, Indie, 18-20 luty 2015, s. 389-400, ISBN 978-93-80574-76-9.

 Moroz M., Nicu C.C., Pavel J.D.D., Pólkowski Z., The Transformation of Logistics Into E-logistics on the Example of Electronic Freight Exchange, w: Studia z Nauk Technicznych, Zeszyt nr 3, red. St. Piesiak, Wydawnictwo DWSPIT Polkowice, 2014, s. 111-128, ISSN 2299-3355.

Pólkowski Z., Radu M., E-auctions from the Automative Perspective, w: Studia z Nauk Technicznych, Zeszyt nr 3, red. St. Piesiak, Wydawnictwo DWSPIT Polkowice, 2014, s. 129-146, ISSN 2299-3355.

Pólkowski Z., Catalina M., Support for business in Poland, Russia and Romania, w: Studia z nauk społecznych, Zeszyt nr 7, red. M.S. Wolański i W. Olszewski, Wydawnictwo DWSPiT Polkowice, 2014, s. 93-117, ISSN 2082-7547.

Pólkowski Z., Radu A. M., Theoretical, technical and practical aspects of e-administration, w: Studia z nauk społecznych, Zeszyt nr 7, red. M.S. Wolański i W. Olszewski, Wydawnictwo DWSPiT Polkowice, 2014, s. 185-209, ISSN 2082-7547.

Pólkowski Z., Online GDSS based on the AHP method, w: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr. 72, red. W. Bojar i M. Niedźwiedziński, Bydgoszcz, 2014, s. 50-61, ISSN 1732-324X.

Pólkowski Z., Nycz M., The methodology of implementing the ERP system in a municipal enterprise, w: Information Technology in Business and Education. International Conference, Nr 45, red. V. Salov, wyd. Science and Economy, Varna, Bulgaria, 2014, s. 96-104, ISBN 978-954-21-0780-4.

Pólkowski Z., Nycz M., The modern ICT solutions in the fully integrated hybrid information system in the Municipal Services Enterprise, w: Information Technology in Business and Education. International Conference, Nr 45, red. V. Salov, wyd. Science and Economy, Varna, Bulgaria, 2014, s. 105-114, ISBN 978-954-21-0780-4.

Pólkowski Z., Nycz M., Wspomaganie procesu podejmowania decyzji na szczeblu samorządu terytorialnego z wykorzystaniem technologii business intelligence, w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2014, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Uniwersytet w Katowicach, Katowice, 2014, s. 71-82, ISBN 978-83-7875-209-7.

Pólkowski Z., Walczak M., The e-health systems in Poland, w: Scientific Bulletin – Economic Sciences, Nr 12, red. L. Banica, A. Hagiu i C. Micu, University of Pitesti, Rumunia, 2013, s. 54-66, ISSN-L 1583-1809.

Pólkowski Z., Integracja procesowo-biznesowa współdziałania organizacji w środowisku systemów informatycznych, SPEKTRUM, Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, Warszawa, kwiecień 2013

Pólkowski Z., Deaconescu I. C., Online Payment Systems, w: Studia z nauk technicznych, Zeszyt nr 2, red. St. Piesiak, Wydawnictwo DWSPiT Polkowice, 2013, s. 9-28, ISSN 2299-3355.

Pólkowski Z., Gruber J., Deaconescu I. C., E-Fraud, w: Studia z nauk technicznych, Zeszyt nr 2, red. S. Piesiak, Wydawnictwo DWSPiT Polkowice, 2013, s. 29-46, ISSN 2299-3355.

Pólkowski Z., Cloud Computing in SMEs in Poland, w: Information systems post-implementation and change management 2012, red. M.B. Nunes, G.Ch. Peng, J. Roth, H. Weghorn i P. Isaias, IADIS, Lizbona, 17-23 lipca 2012, s.95-99, ISBN 978-972-8939-73-1.

Pólkowski Z., Constantinescu V., IT tools in SMEs in selected countries, w: Studia z nauk technicznych, zeszyt nr 1, red. R. Galar, Wydawnictwo DWSPiT Polkowice, 2012, s. 121-145, ISSN 2299-3355.

Pólkowski Z., Kierzyk T., An Analysis of Economic and Law Aspects of E-Commerce in SMEs in Poland, w: Internet technologies & society 2011, red. P. Kommers, Ji-p. Zgang, T. Issa, P. Isaias, IADIS, Szanghaj, 8-10 października 2011, s. 319-323, ISBN 978-972-8939-55-7.

Pólkowski Z., Nestase M., E-commerce in Romania and in Poland, w: Studia z nauk społecznych Zeszyt nr 4, red. M.S. Wolańskiego, Wydawnictwo DWSPIT Polkowice, 2011, 57-79, ISSN 2082-7547.

Pólkowski Z., Wykorzystanie elektronicznych platform handlowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w: Studia i materiały. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Nr. 53, red. W. Bojar, M. Niedźwiedziński, Bydgoszcz, 2011, s. 128-140, ISSN 1732-324X.

Pólkowski Z., Models of e-commerce in small companies in Poland, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź, 2011.

It tools In business In Poland and Romania, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź, 2011. (poster)

Pólkowski Z., Kierzkowski Z., N’Sir M., Tarlowski P., Data and Problem Knowledge Environment within Co-operation Structures, w: Scientific Information for Society – from Today to the Future, 21st International CODATA Conference, red. M. Zgurovskiy i S. Sidorenko, Kijów, Ukraina, 2008, s. 54.

Pólkowski Z., Establishing Partnership of Human Co-operation within Structures, w: Scientific Information for Society – from Today to the Future, 21st International CODATA Conference, red. M. Zgurovskiy i S. Sidorenko, Kijów, Ukraina, 2008, s. 58.

Pólkowski Z., Technologie społeczeństwa informacyjnego, Polkowice, 2004.

Pólkowski Z., Komunikacja bezpośrednia w wirtualnej organizacji działań, Łódź, 2004.

Pólkowski Z., Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, Szczecin, 2003.

Pólkowski Z., Olszewski W., Promocja wizerunku szkoły poprzez Internet, w: Informatyka w szkole, XVIII Konferencja Informatyka w Szkole, red. M.M. Sysło, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2002, s. 331-335, ISBN 83-917081-1-X.

Pólkowski Z., Olszewski W., Graficzne prezentacje statystyczne w edukacji, w: Media a edukacja w dobie integracji. Program i Tezy., red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, M.Kąkolewicz, IV Międzynarodowa Konferencja, Wyd. eMPi2, Poznań, 2002, s. 85, ISBN 83-87666-80-7.

Technologie informatyczne w przemianach organizacji edukacji, Poznań, 2002

Pólkowski Z., Olszewski W., Diagnoza oceny nauczyciela szkoły średniej w reformowanym systemie edukacji, w: Diagnoza i Ewaluacja w reformie edukacyjnej, red. K. Wenta, Wyd. Kwadra, Szczecin, 2002, 244-255, ISBN 83-914671-7-1.

Pólkowski Z., Olszewski W. Biblioteka jako Szkolne Centrum Multimedialne, w: Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI wieku, red. M. Sokołowski, Olsztyn, 2001, s. 255-263, ISBN 83-905505-6-3.

Pólkowski Z., Olszewski W., Internetowe systemy wspomagające zarządzanie placówką edukacyjną, w: Informatyka w szkole, XVII Konferencja Informatyka w Szkole, Cz.2., red. M.M. Sysło, Ministerstwo Edukacji NarodowejInstytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Samorząd Miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu, Mielec, 2001, s. 693-700, ISBN 83-910596-8-5.

 Tworzenie i przekształcanie zasobów medialnych, Katowice, 2001.

Pólkowski Z., Olszewski W., Diagnoza osiągnięć ucznia wspomagana interaktywnym systemem komputerowym w reformowanej szkole, w: Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne, red. K. Wenta, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2001, s. 397-405, ISSN 1232-5848.

Pólkowski Z., Olszewski W., Komputerowe wspomaganie oceny kadr w reformowanej szkole, w: Informatyka w szkole, XVI Konferencja Informatyka w Szkole, red. M.M. Sysło, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Samorząd Miasta i Powiatu Mieleckiego, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu, Mielec, 2000, s. 72-78, ISBN 83-910596-4-2.

Pólkowski Z., Artykuł, Edukacyjne zastosowanie DHTML wspomagające proces nauczania, w: Media a edukacja, red. W. Strykowski, I. Lewandowska, W. Kawiecki, III Międzynarodowa Konferencja, Wyd. eMPi2, Poznań, 2000, s. 377-381, ISBN 83-87666-43-2.

Pólkowski Z., Integracja sieci komputerowych dla potrzeb Intranetu i Internetu, w: Informatyka w szkole, XV Konferencja Informatyka w Szkole, red. M.M. Sysło, Katowice, 1999, 398-403, ISBN 83-7076-115-1.

Pólkowski Z., Urządzenia multimedialne na zajęciach informatyki w szkole, Media a edukacja. Program i tezy, red. W. Strykowski, M. Kąkolewicz, II Międzynarodowa Konferencja, Wyd. eMPi2, Poznań, 1998, s. 59, ISBN 83-87666-03-3.

Pólkowski Z., Aspekty techniczne, ekonomiczne i dydaktyczne wykorzystania Windows NT i sieci w szkole, w: Informatyka w Szkole, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, red. M.M. Sysło, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Lublin, 1998, s. 382-385, ISBN 83-910596-0-X.

Follow by Email
Facebook