Skip to content Skip to footer

Od 1.10.2006 do chwili obecnej


Adiunkt


Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Pełnienie funkcji kierownika naukowego ds. programów nauczania w projekcie realizowanym w ramach środków UE Erasmus Plus wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Economics University- Varna, Bułgaria oraz Paragon Europe, Malta. Tytuł projektu: Developing the innovative methodology of teaching Business Informatics (DIMBI).
Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
Pełnienie funkcji członka Rady Wydziału Nauk Technicznych
Pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego komisji ds. KRK
Pełnienie funkcji członka komisji ds. jakości kształcenia
Pełnienie funkcji członka zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, na poziomie studiów drugiego stopnia, o profilu praktycznym.
Koordynowanie, organizacja pobytu i zajęć dydaktycznych dla studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim z przedmiotów (studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe):
Systemy informatyczne w biznesie
Systemy informatyczne w administracji
Komputerowe wspomaganie zarządzania
Informatyka w zarządzaniu
Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Systemy komputerowe w stosunkach międzynarodowych
Nowoczesne systemy informatyczne w biznesie
E-gospodarka
E-administracja
Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa
Technologie informacyjne
Logistyka
Przedsiębiorczość
Gry kierownicze
Sieci komputerowe
Bazy danych
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Grafika Inżynierska
Techniki i technologie w telekomunikacji
Seminarium dyplomowe i magisterskie
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotów (studia stacjonarne, niestacjonarne):
Doing business in Poland and EU
Business Informatics
IT Systems in Business
E-business and E-commerce
IT tools in Business and Commerce
Computer Systems in International Relations
International Trade – Practical Aspect of Negotiating
Data Organization and Management
Information Technology
Engineering Designing with The Use of AUTOCAD
Computer Networks
Creating Websites and Portals
Logistics
Computer Networks
E-administration in Poland and EU

 Od 1.10.2008 do 31.12.2015


 Starszy Wykładowca, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych (od 2009 do 2012)


 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów (studia stacjonarne, niestacjonarne):
Informatyka w zarządzaniu
Komputerowe wspomaganie zarządzania
Technologie informacyjne
Gry kierownicze
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Logistyka w przedsiębiorstwie
Grafika inżynierska
Technologie informacyjne
Wykład obieralny
Techniki i technologie w telekomunikacji
Seminarium dyplomowe
Seminarium magisterskie

 Od 1.08.1999 do 01.08.2001


Wykładowca


Subregionalne Centrum Kształcenia w Polkowicach

Prowadzenie szkoleń z zakresu:
Informatyki
Informatyki w zarządzaniu
Od 1.03.1996 do 30.06.2004
Wykładowca przedmiotów informatycznych
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
Prowadzenie szkoleń z zakresu:
Informatyki
Informatyki w zarządzaniu

Follow by Email
Facebook